Nairobi Region

KENYA:

Dada Diiptimayananda, SS (HP): +254724537444/735071423, email: diiptimayananda at rediffmail.com
Dada Shubhavratananda, EI-1 (HP): +254725859612, email: dadashubhavratananda at yahoo.com
Dada Jayashivananda, AMURT Seva Dal (HP): +254725707596, email: dadajayashivananda at rediffmail.com
Dada Jagat Mitra, DS Nairobi (HP): +254715148932, email: julesdaproza at gmail.com
Dada Jayamaungalananda, DS Mombasa (HP): +25473520211/721437536, email: jaydeo2000 at yahoo.fr
Didi Ananda Giitika, DS (L) Mombasa (HP): +254734671992/718119111, email: agiitika at yahoo.com
Didi Ananda Rupa, Sectorial GV (HP): +254725963987, email: didirupa at yahoo.com,
Didi Ananda Giirija, Dit S (L) Nairobi (HP): +254726994300, email: didigaorii at yahoo.com

UGANDA:
Dada Aksovananda, CSS (HP): +256712724178, email: dadaaksovananda at yahoo.com

TANZANIA:
Dada Jinanainjanananda, CSD (HP): +255754249266, email: dadajinana2 at hotmail.com
Dada Satyashubhananda, HPMG (HP): +255754666010/754249266, email: dadasatya at yahoo.com